Na pytanie jak działa matryca w laptopie można odpowiedzieć, że kluczowym w niej elementem jest na pewno LCD czyli ciepłe kryształy, można to określić jako substancję, która dynamicznie zmienia swoje zdolności polaryzacji światła na skutek przyłożonego do niej napięcia elektrycznego. Najłatwiej będzie obrazować go w uproszczeniu jako budowa i zasada działania matrycy i jest ona następująca. Do warstwy ciekłych kryształów dochodzą elektrody, których głównym zadaniem jest zmiana wszystkich właściwości polaryzujących kryształów. A więc jak przy tym wszystkim działa matryca w laptopie? To właśnie ta owa całość jest zawarta pomiędzy dwoma warstwami przezroczystej folii i podświetlona z jednej strony  i to ze strony przeciwnej niż patrzymy. Cały ten obszar matrycy składa się z dużej ilości punktów zwanych pikselami, z kolei każdy z pikseli składa się z trzech subpikseli, odpowiedzialnych za taką transmisję światła, aby wygenerować trzy podstawowe kolory, którymi są niebieski, zielony oraz czerwony.