Dostosuj ustawienia zasilania,  zmniejsz jasności ekranu, bo im jaśniejszy ekran, tym bardziej bateria się zużywa. Można również zmienić ustawienia, jak długo laptop musi być nieaktywny, zanim przejdzie w tryb uśpienia / czuwania / hibernacji. Istnieją różne opcje w zakresie od 1 minuty do braku ustawień czasu.

Jeśli wi – fi nie jest dostępne lub nie potrzebujesz go w danej chwili, aby należy wyłączyć połączenie wi – fi przez wyjęcie karty lub zmieniając ustawienia na OFF lub przejście do trybu samolot. Usuń urządzenia zewnętrzne – Nie należy korzystać z karty USB, karty pamięci lub myszy bezprzewodowej. Nawet jeśli nie są w użyciu, ale korzystają z energii baterii i są tylko podłączone.

Uruchamiaj tylko jedną aplikację na raz –  nie powinieneś się decydować na wielozadaniowość. Im więcej aplikacji, które są otwarte, to potrzebne jest więcej energii. Tak więc jeśli korzystasz z jednej aplikacji, zamknij ją przed otwarciem drugiej. Blokowanie otworu wentylatora w laptopie powoduje podwyższenie temperatury wewnętrznej, zmniejszenie wydajności i zwiększenie mocy baterii.