Objawy uszkodzenia karty dźwiękowej czyli komputerowej karty rozszerzeń, nie są jednoznaczne. Karta dźwiękowa ma wiele funkcji umożliwia rejestrację, odtwarzanie czy też przetwarzanie dźwięku. Nie da się ukryć, że w na dzień dzisiejszy układy dźwiękowe wystarczające do zastosowań amatorskich są zazwyczaj wbudowywane w płytę główną laptopa czy też komputera, a nie stanowią karty rozszerzenia. No i oczywiście pojawiły się również zewnętrzne karty dźwiękowe podłączane do komputera przez port USB. Teoretycznie można stwierdzić, że objawy uszkodzenia karty graficznej są związane z brakiem dźwięku, to jest oczywiste, ale warto też wiedzieć jaki element tej karty przyczynił się do takiej usterki. Może być to generator dźwięku  jest to bardziej generator drgań o zadanej częstotliwości, który jest połączony z generatorem amplitudy jak i generator szumu. Służył on do sprzętowego generowania dźwięków za pomocą modulacji i łączenia fal oraz szumu. Kolejną możliwością są przetworniki A/C i C/A, to właśnie one umożliwiają rejestrację i odtwarzanie dźwięku, także uwzględnić trzeba mikser dźwięku, który służy do łączenia sygnałów dźwięku z różnych źródeł, generatorów dźwięku, przetworników C/A, wejść zewnętrznych.