Nie da się ukryć, że DSL jest kolejnym popularnym sposobem na  szerokopasmowy dostęp do internetu. Sama instalacja w GNU/Linux wymaga nieco większego wysiłku, ponieważ modem DSL  potrzebuje odpowiednich sterowników, z których nie wszystkie oczywiście są dostępne jak wolne oprogramowanie. Faktem jest, że większość modemów DSL potrafi współpracować z systemem GNU/Linux. Co można zatem podpowiedzieć na pytanie dlaczego w laptopie brak połączenia z internetem poprzez kabel DSL? Biorąc pod uwagę, że wiele technologii DSL na tym samym połączeniu wprowadza, przez niskopoziomową warstwę strumienia bitu, warstwę ATM do adaptacji liczby różniących się technologii ciężko jest sprecyzować powody takiego problemu w jedną odpowiedź. Implementacje DSL mogą tworzyć sieci mostkowe. W takiej konfiguracji, grupa komputerów abonenta efektywnie łączy się w pojedynczą podsieć. Wcześniej implementacje używały protokołu DHCP, który umożliwia uzyskanie od serwera danych konfiguracyjnych takich jak adres IP, ta z uwierzytelnieniem przez adres MAC czy przydzieloną nazwę hosta. Późniejsze implementacje często używają protokołu PPP z Ethernet lub ATM.